POWROT - STRONA GLOWNA

STOWARZYSZENIE KLASA (XIc i XIe) z KLASA (XIa, XIb i XId)

ABSOLWENCI 1968 XIX LO im. POWSTANCOW WARSZAWY


XIX LO im. Powstancow Warszawy, ul Zbaraska 1, Warszawa


40 lecie matury 2008.06.15


zbiorowe1,
.

.

zbiorowe2,
.

.

collage1,
.

.

collage2,
.

.

collage3,
.

.


KLASA XIabcde matura 1968


POWROT - STRONA GLOWNA

Last updated 2008.09.23