POWROT - STRONA GLOWNA

STOWARZYSZENIE KLASA (XIc i XIe) z KLASA (XIa, XIb i XId)

ABSOLWENCI 1968 XIX LO im. POWSTANCOW WARSZAWY


XIX LO im. Powstancow Warszawy, ul Zbaraska 1, Warszawa


KANTATA i SZTANDAR


kantata01
sztandar01 sztandar02
.

.


60 LAT XIX LO im. POWSTANCOW WARSZAWY listopad 2004


020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 001 002 003 004 005 006 007 008 011 012 013 014 015 016
.

.


KLASA XIabcde matura 1968


POWROT - STRONA GLOWNA

Last updated 2008.09.23